Gemeente Amsterdam

By | Niet gecategoriseerd

Gemeente Amsterdam

Inzet GZAC en portaal voor opkoopbescherming 

De gemeente Amsterdam is live gegaan met het proces Opkoopbescherming. Het maakt gebruik van OpenZaak, de Objects API, GZAC en het Den Haag portaal. Het is het eerste project dat in productie is op de volgens Haven ingerichte Azure omgeving van het Amsterdam Cloud Competence Center draait.

Bekijk de onderstaande video’s

Korte introductie video

Uitgebreide demo

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Moyne Roberts

By | Niet gecategoriseerd

Moyne Roberts

Automatiseren van order- en onderhoudsproces voor brandbeveiliging

Moyne Roberts Group is een grote Europese producent en distributeur van brandbeveiligingsapparatuur.
Moyne Roberts is momenteel actief in 5 landen, waaronder in Nederland met Smeba Brandbeveiliging.

De vraag

Moyne Roberts levert brandbeveiligingsapparatuur voor de zakelijke markt. Daarnaast onderhouden en keuren de engineers van Moyne Roberts de geleverde apparatuur bij klanten op locatie. Dit onderhoudsproces vond tot voor kort nog plaats op basis van een deels papieren administratie en Excel. In elk land zijn er tussen de 50 en 200 engineers actief wat zorgde voor veel papierwerk, fouten in het proces en te hoge overheadkosten.

De oplossing

Met de implementatie van Valtimo, het Business Process Automation platform van Ritense, is het onderhoudsproces volledig gedigitaliseerd. Door het introduceren van standaard, geautomatiseerde en daarmee geborgde BPMN processen, is er minder kans op fouten en worden de doorlooptijden gecontroleerd. Door Valtimo te koppelen met andere systemen van Moyne Roberts is er minder administratieve werkdruk.

De hoofdprocessen in deze oplossing zijn momenteel:

 • Orderverwerking: de klantorders voor alle producten en diensten worden automatisch verwerkt.
 • Ondersteuning:  de uitvoeringstaken van Moyne Roberts engineers op klantlocatie worden door Valtimo uitgezet en gecontroleerd. Door de koppeling met de mobiele engineers app kunnen zij direct de uitgevoerde werkzaamheden verwerken en afronden.
 • Facturatie: elk site bezoek resulteert automatisch en snel in een factuur. Door de koppeling met Exact zijn het aantal handmatige handelingen sterk verminderd.

Het resultaat

Moyne Roberts heeft met Valtimo een  schaalbare, veilige en toekomstbestendige oplossing voor zijn onderhoudsproces. Het onderhoudsproces levert een hogere klanttevredenheid op door minder fouten en lagere kosten door de lagere overhead. Daarnaast is de informatievoorziening aan de betrokken partijen sterk verbeterd. Het platform is in meerdere landen succesvol actief.

Klantvoordelen

 • Kostenbesparingen binnen de administratie en orderverwerking;
 • Er worden significant minder fouten gemaakt in de orderafhandeling, wat de kwaliteit van het onderhoudsproces verhoogt;
 • Er is veel meer inzicht in de voortgang en status van het volledige onderhoudsproces.

Moyne Roberts heeft met Valtimo een schaalbare, veilige en toekomstbestendige oplossing voor zijn onderhoudsproces.

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Gemeente Den Haag

By | Niet gecategoriseerd

Gemeente Den Haag

Proof of Concept Online Dienstverlening en afhandeling

De vraag

De Gemeente Den Haag staat zoals veel gemeentes voor de uitdaging om de ICT te moderniseren en de dienstverlening richting de burgers te digitaliseren. De Afdeling SWZ wilde hiervoor door middel van een Proof of Concept ervaring opdoen met Digitale Klantinteractie en Zaakgericht Werken. Daarnaast wilde de gemeente onderzoeken of met behulp van de beschikbare open source componenten binnen Common Ground een zaakgericht proces kon worden neergezet voor SWZ.

De 3 onderdelen van zaakgericht werken die de gemeente wilde onderzoeken waren:

 • Aanvragen door een inwoner door middel van een online formulier
 • Afhandeling van de aangevraagde zaak door een medewerker
 • Volgen van de aanvraag door de inwoner (inclusief de klantinteractie)

De oplossing

Om dit te bereiken organiseerde de Gemeente Den Haag een ‘fieldlab’, waarbij in een zeer korte periode van 1 week de bovenstaande 3 functionaliteiten gerealiseerd moesten worden in een test-omgeving. Tijdens dit fieldlab werd nauw samengewerkt met het team van Mijn DenHaag, Maykin Media en de afdeling SWZ.

Aan Ritense werd gevraagd om de volgende punten op te leveren:

 • Digitaal formulier voor een burgeraanvraag
 • Implementatie van een generiek zaakafhandelsysteem
 • Het modelleren van de benodigde SZW processen

Ritense heeft haar procesplatform Valtimo ingezet om het benodigde digitale formulier te maken en voor de implementatie van het zaakafhandelsysteem. Hiermee kunnen medewerkers van SZW ingediende aanvragen direct terugzien in hun werkvoorraad en afhandelen. Daarnaast wordt het mogelijk om direct vanuit de applicatie klantinteracties te hebben. De status van de aanvraag is voor zowel de inwoner als voor de medewerker op elk moment digitaal terug te vinden. De processen zijn in Camunda gemodelleerd en worden afgehandeld en beheerd in Valtimo. Op deze manier konden er ook een aantal processtappen geautomatiseerd worden zoals het genereren van PDF’s en het automatisch versturen van e-mails naar burgers. Door de uitgebreide koppeling van Valtimo met de Open Zaak API’s is ook het aanmaken, opvragen en bijwerken van de zaakstatus geautomatiseerd. Hiermee wordt ook voldaan aan de basis principes van zaakgericht werken en de 5-lagen architectuur van de Common Ground.

Het resultaat

De PoC is met succes afgerond. De vooraf vastgestelde doelstellen zijn behaald en niet minder belangrijk: de medewerkers van de betreffende afdeling SZW waren erg enthousiast en zagen direct de voordelen. ‘We waren benieuwd of het mogelijk zou zijn om de inwoner via Mijn DenHaag toegang te geven tot zijn dossier en contact te laten hebben met ons; de klantinteractie. Uit de PoC is gebleken dat dit kan. Zo krijgt de burger de regie en gaan wij met onze tijd mee.’ Aldus een van de medewerkers.  Daarnaast was er veel  enthousiasme over het Integrale klantbeeld dat met het doorlopen van het proces ontstond.

We waren benieuwd of het mogelijk is om de inwoner via Mijn DenHaag toegang te geven tot zijn dossier en contact te laten hebben met ons. Uit de PoC is gebleken dat dit kan.

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Grote Nederlandse arbodienst in samenwerking met TNO

By | Niet gecategoriseerd

Grote Nederlandse arbodienst en TNO

Gezondheidswinst berekenen met Decision Management (DMN)

Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium is de laatste jaren in opkomst in de geneeskunde. Er wordt meer en meer bekend van lifestyle ziektes: ziektes die significant meer voorkomen bij mensen met een bepaalde manier van leven. De leefstijlgeneeskunde voorkomt in plaats van geneest door voedingspatronen te veranderen en te zorgen voor voldoende beweging, meer slaap en minder stress.

De vraag

Een grote Nederlandse arbodienst wil haar cliënten adviseren over te behalen gezondsheidswinsten.  Hiervoor werken ze samen met de weterschappers van het TNO Healthy Living programma. Zij ontwikkelden een model voor het berekenen van mogelijke gezondheidswinsten. Op basis van honderden variabelen uit vragenlijsten, bloed- en haaronderzoek en gesprekken met de arbo-artsen wordt berekend waar mogelijk kansen liggen voor de verbetering van de toekomstige gezondheid. Hiermee kan de kennis uit wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in het veld.

De uitdaging was om de berekeningen van de gezondheidswinst realtime ter beschikking te stellen aan de arbo-artsen en de cliënten zodat er snel een goed advies uitgebracht kan worden.

De oplossing

Ritense ontwikkelde software waarmee de berekeningen en beslisbomen van TNO geautomatiseerd worden. Deze software converteert de TNO modellen naar beslistabellen in de open standaard DMN 1.2. Vervolgens worden ze beheerd in het in het Valtimo platform van Ritense. Hierdoor is het mogelijk wijzigingen in de TNO modellen automatisch te updaten èn de beslissingsmodellen realtime aan te bieden aan de arbo-organisatie. Op deze manier kunnen alle beschikbare variabelen binnen 1 seconde verwerkt worden tot een wetenschappelijk onderbouwd advies op basis van de laatste TNO modellen.

Het model bestaat uit meer dan 180 tabellen is daarmee voor zover wij weten het grootste DMN beslissingsmodel van Nederland.

Het resultaat

De samenwerking met de arbodienst, hun applicatie-ontwikkelaar en TNO heeft geleid tot een voor Nederland uniek platform. De arbo-artsen zijn nu is staat om met behulp van het DMN beslissingsmodel direct een wetenschappelijk onderbouwd advies te geven aan hun cliënten. Zij krijgen hierdoor inzicht in hun gezondheid ten opzichte van de mensen waarmee ze goed te vergelijken zijn (peers). Het geeft inzicht in mogelijk te winnen levensjaren en probeert gebruikers op een positieve manier te stimuleren verbeteringen aan te brengen in hun leefstijl. Met als uiteindelijk doel een groter aantal gezond te leven arbeidsjaren.

Klantvoordelen

 • De arbo-artsen kunnen direct een wetenschappelijk onderbouwd advies geven.
 • Het stimuleert gebruikers op een positieve manier  verbeteringen aan te brengen in hun leefstijl.
 • Berekening van de gezondheidswinst wordt realtime ter beschikking gesteld aan de arbo-artsen.

Het model bestaat uit meer dan 180 tabellen is daarmee het grootste DMN beslissingsmodel van Nederland.

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Gemeente Utrecht

By | Niet gecategoriseerd

Gemeente Utrecht

Experimenteren met  Camunda en BPMN binnen Common Ground

Common Ground staat voor 1 keer maken, 355 keer toepassen. Het is het gemeentelijk initiatief dat het delen van kennis en software tussen gemeentes mogelijk gaat maken. Met dit initiatief wil de overheid minder afhankelijk worden van monolithische systemen, de ‘vendor lockin’ verminderen, minder duplicaten van data opslag en transparantie voor burgers verbeteren.

De vraag

De gemeente Utrecht wil weten of BPMN 2.0 en specifiek de open source community editie van Camunda een waardevolle toevoeging kan zijn binnen een proeftuin die ze voor Common Ground heeft ingericht. Ritense is gevraagd te ondersteunen bij een pilot, waarmee aangetoond dient te worden dat Camunda gekoppeld kan worden met de API’s voor Zaakgericht Werken. Dit wordt gevalideerd op basis van het proces Beheer Inrichting Gebruik, waarmee Utrecht de openbare ruimte beheerd (BInG)

De oplossing

Binnen een periode van circa acht weken is er een Proof of Concept gebouwd. Het team heeft via NLX, de service laag die gemeentes in staat stelt veilig data uit te wisselen, samengewerkt met het ontwikkelteam van Utrecht. Er is een dockercontainer gebouwd met daarin Camunda en aanvullende modules, waarmee gekoppeld is met de API’s voor zaakgericht werken, die reeds eerder zijn ontwikkeld. De applicatiebeheerders van de gemeente hebben het BInG-proces in BPMN gemodelleerd. De oplossing is zodanig gemaakt, dat applicatiebeheerders zelf zonder programmeren processen kunnen koppelen aan zaken.

Het resultaat

Het PoC zal worden vergeleken met het alternatief, een gecodeerde workflow. Op basis daarvan zal Utrecht gaan bepalen of BPMN een plaats zal krijgen in haar enterprise architectuur van Common Ground binnen de gemeente Utrecht.

Klantvoordelen

 • Kennis opdoen van Camunda CE en BPMN
 • Eerste keer koppelen met laag 1 en 2 van Common Ground via NLX
 • Koppelingen maken met Open Zaak API’s

De oplossing is zodanig gemaakt, dat applicatiebeheerders zelf zonder programmeren processen kunnen koppelen

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

De Eerste Amsterdamse

By | Niet gecategoriseerd

De Eerste Amsterdamse

Veilingproces geautomatiseerd

De Eerste Amsterdamse is hét veilinghuis voor onroerende zaken. Zowel de professionele handelaar als een geïnteresseerde particulier kan er zijn bod uitbrengen. Al enige jaren worden er zogenaamde ‘hybride’ veilingen georganiseerd waar zowel mensen in de zaal als ook via het internet geboden kan worden op vastgoedobjecten.

De vraag

Om het veilingaanbod te verbreden had de Eerste Amsterdamse de wens om een online veilingplatform te ontwikkelen. Het bieden via het platform maakt de prijsvorming inzichtelijk voor de consument die, vooral in de Amsterdamse woningmarkt, vaak naast een woning grijpt. Het platform is dus prijsvormend en een alternatief op de traditionele gesloten inschrijving. De hoogste bieder wint niet automatisch de veiling; de verkoper kan uit de biedingen het meest interessante aanbod kiezen.

De oplossing

De Eerste Amsterdamse heeft het online veilingplatform geautomatiseerd in Valtimo. Het platform ondersteunt het volledige veilingproces en alle gerelateerde processen zoals het doen van biedingen, het valideren van bieders en het aanwijzen van een winnend bod. Alle partijen worden in elke stap van het proces automatisch op de hoogte gehouden via email.

Uniek aan het veilingplatform is de mogelijkheid om een openingsbod te doen op woningen die niet in veiling staan. Via de website van de MVA kan de consument een openingsbod doen dat in het veilingplatform wordt geregistreerd. Als de verkoper het bod interessant genoeg vindt kan de verkoper besluiten de woning in veiling te nemen.

Het resultaat

De MVA heeft als eerste partij in Nederland een succesvolle online vastgoedveiling gerealiseerd. Het platform stelt de in staat met zeer beperkte inzet van menskracht de veilingen af te wikkelen. De opbrengsten voor de kopers zijn goed, terwijl voor de kopers een transparant biedproces wordt geboden.

Klantvoordelen

 • Volledig inzicht en transparantie van het biedingsproces.
 • Een eigen interface voor alle verschillende gebruikers van het platform: makelaar, notaris, beheerder en consument.
 • De status van elke veiling is in het procesplatform geborgd in plaats van in de mailboxen van de individuele werknemers.
 • Er kunnen een oneindig aantal processen worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor andere typen veilingen.
 • Automatische registratie van uitgevoerde taken: borging van kwaliteit

De MVA heeft als eerste partij in Nederland een succesvolle online vastgoedveiling gerealiseerd met Valtimo.

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Bol.com

By | Niet gecategoriseerd

Bol.com

Operationele optimalisatie

Bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize, boekte in 2016 als eerste Nederlandse webwinkel een omzet van meer dan een miljard euro. De online winkel verwelkomt ruim 30 miljoen bezoekers per maand.

De vraag

Bol.com is in 2016 gestart met het aanbieden van advertentiemogelijkheden op het bol.com platform, en heeft daarvoor de bol.com Retail Media Groep opgericht.  Deze afdeling biedt meer dan 30 vormen van adverteren, vaak sterk gepersonaliseerd. Het beheren van het proces van aanvraag, uitvoering, rapportage tot facturatie is complex door de veelheid aan betrokken specialisten en systemen.

Ritense is gevraagd om met behulp van Valtimo drie doelen te bereiken:

 • Foutloos en gecontroleerd uitvoeren van campagnes: het gecontroleerd verwerken van een aanvraag van start tot einde. En daarmee bijdragen aan SOX-compliancy.
 • Het schaalbaar maken: het zorgen dat de omzet kan groeien, zonder de hoeveelheid personeel mee te laten groeien.
 • Inzicht geven: het geautomatiseerd inzicht geven in het verloop van campagnes, zodat geleerd en verbeterd kan worden.

De oplossing

Ritense implementeerde in een periode van 8 weken een eerste versie van Valtimo. Het procesplatform verzorgt daarmee de digitale regievoering van het operationele proces, van bestelling tot factuur.

Het resultaat

Het platform zorgt geautomatiseerd voor het verdelen van taken binnen de organisatie. Het stelt bol.com in staat om zeker te stellen dat aanvragen binnen de gestelde tijdslijnen worden afgehandeld, en er geen informatie verloren gaat in de communicatie tussen de betrokkenen. Daarmee zijn het aantal fouten teruggedrongen en zijn doorlooptijden verkort.

Klantvoordelen

 • Een kloppende administratie, van aanvraag tot factuur.
 • De status van opdrachten is in het procesplatform geborgd in plaats van in de mailboxen van de individuele werknemers.
 • Automatische registratie van uitgevoerde taken: borging van kwaliteit.
 • Korte doorlooptijden.
 • Meten is weten: doorlooptijden per taak, proces en medewerker inzichtelijk.
 • De bol.com Retail Media Groep draagt haar steentje bij aan SOX-compliance.

Het platform zorgt geautomatiseerd voor het verdelen van taken binnen de organisatie

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

McDonald’s

By | Niet gecategoriseerd

McDonald’s

Grip op toeleveranciers

McDonald’s is ‘s werelds grootste keten van hamburger- en fastfoodrestaurants. In Nederland zijn er 252 McDonald’s-restaurants, waarvan 159 McDrives en 93 stadszaken. Er werken in Nederland ongeveer 17.000 medewerkers bij McDonald’s.

De vraag

Per jaar bouwt of verbouwd McDonald’s filialen om optimaal te blijven aansluiten bij de wensen van de klanten. Het beheersen van kosten van deze projecten is een uitdaging. Voor elk project worden tientallen offertes aangevraagd, meer- en minderwerken doorgevoerd en honderden facturen verwerkt. McDonald’s heeft ons gevraagd dit proces te digitaliseren

De oplossing

Met het Valtimo procesplatform heeft McDonald’s een optimale controle over het bouwbudget. Het geeft een realtime inzicht in de besteding binnen een project, verwachtte facturen, projecties en meer- minderwerk. De uitgebreide rapportages geven de mogelijkheid om tijdig budgetafwijkingen te signaleren en daarop te sturen.

De bouwcoördinatoren zijn veelal onderweg. Het systeem is daarom geschikt gemaakt voor tablets, zodat ook op locatie, bij bijvoorbeeld projectbesprekingen, de coördinatoren toegang hebben tot de actuele data.

platform vraagt leidinggevenden om autorisatie bij grotere bestedingen, deze kunnen via tablets en smart phones worden gegeven.

Voor een beursgenoteerde onderneming is het van groot belang dat financiële stromen controleerbaar zijn. Valtimo is voorzien van “checks & balances”, zoals autorisatie door het management bij bestedingen boven bepaalde grenzen. Facturen van leveranciers worden alleen geaccepteerd als ze zijn voorzien van een opdrachtnummer, passende bij het geautoriseerde budget. Zonder toestemming zijn “onvoorziene” budgetoverschrijdingen niet mogelijk.

Het resultaat

Over de lange termijn voorziet het platform in analyses van de prestaties van leveranciers. Zo wordt het mogelijk om te detecteren dat leveranciers laag inschrijven, en dit gedurende projecten compenseren met een hoog percentage meerwerk, waardoor de samenwerking op lange termijn duurder uitvalt dan op het oog bij aanbesteding lijkt. Door deze analyses is de ROI voor dit platform geschat op minder dan één jaar.

Klantvoordelen

 • Optimale controle over het bouwbudget
 • Het procesplatform is mobiel beschikbaar voor de bouwcoördinatoren en leidingevenden
 • Analyse van de prestaties van leveranciers leidt tot kostenreductie
 • Meten is weten: doorlooptijden per taak, proces en medewerker inzichtelijk.

Met het Valtimo procesplatform heeft McDonald’s een optimale controle over het bouwbudget

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

Gemeente Breda

By | Niet gecategoriseerd

Gemeente Breda

Digitaliseren van tijdelijke verkeersmaatregelen

Breda is met ruim 175.000 inwoners in de gemeente en circa 140.000 inwoners in de stad de derde grote Noord-Brabantse stad. Breda maakt deel uit van stedelijk netwerk BrabantStad.

De vraag

Jaarlijks wordt honderden keren een weg afgezet in de gemeente Breda. Er zijn veel organisaties en personen betrokken bij het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals de OV-bedrijven, de toezichthouder, hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer), het materiaaldepot en de aannemer. Dat vergt veel afstemming per telefoon en email. De gemeente Breda zocht naar mogelijkheden om dit proces efficiënter te laten verlopen.

De oplossing

Gekozen is het procesplatform Valtimo in te zetten. Het procesplatform verzorgt de digitale regievoering van het operationele proces. Zodra een nieuwe ‘zaak’ wordt toegevoegd dirigeert het platform automatisch de taken naar de juiste persoon en houdt de planning in de gaten. Op het dashboard kan elke betrokkene de actuele status zien.

Samen met de gemeente Breda is de module Milestones ontwikkeld. Deze geeft wegbeheerders een duidelijk overzicht van de voortgang van de verkeersmaatregelen. Een planningsoverzicht met kleurcodes geeft in 1 oogopslag weer wat de status is van de lopende verkeersmaatregelen.

Elke verkeersmaatregel wordt automatisch opgenomen in het GEO-platform van Merkator. Door de integratie van de GEO- en procesinformatie in één dossier hebben beheerders toegang tot alle informatie op één plaats.

De doorlooptijden van alle processtappen wordt gemonitord. Daarmee wordt inzichtelijk op welke plekken in het proces (te) veel wordt geëscaleerd of waar veel doorlooptijd verloren gaat. Op basis van deze informatie wordt geleerd en verbeterd.

Het resultaat

De gemeente Breda heeft met het Valtimo platform nu één systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden. Automatisch worden betrokken personen, afdelingen en bedrijven geïnformeerd. De planning wordt automatisch in de gaten gehouden. Iedereen is dus altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Het belangrijkste resultaat voor de gemeente is om de planning inzichtelijk te maken, controle te hebben op de uitvoering en een totaaloverzicht te hebben van alle lopende projecten.

Klantvoordelen

 • Eén systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden
 • Milestones: Inzicht in de voortgang van de lopende verkeersmaatregelen
 • Kortere doorlooptijden bij de uitvoer van tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Door de kopelling met het Merkator GEO-platform in Valtimo staat alle informatie bij elkaar in één dossier
 • Controle over de planning en totaaloverzicht van alle lopende projecten

Het belangrijkste resultaat voor de gemeente is om de planning inzichtelijk te maken, controle te hebben op de uitvoering en een totaaloverzicht te hebben van alle lopende projecten

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding

ProVoet

By | Niet gecategoriseerd

Provoet

Borgen van kwaliteit voor pedicures

‘Behandel ze goed, ga naar ProVoet’. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor medische en voetverzorgende pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland.

De vraag

ProVoet voorziet via het Kwaliteitsregister voor medische pedicures haar leden van een kwaliteitskeurmerk. Tot nu toe was het behalen van een kwaliteitskeurmerk voor voetverzorgende pedicures nog niet mogelijk. Om deze groep ook de mogelijkheid te geven een kwaliteitskeurmerk te behalen heeft ProVoet een nieuw kwaliteitborgingsysteem in het leven geroepen.

De oplossing

Ritense heeft samen met ProVoet alle processen rondom het nieuwe kwaliteitsborgingssysteem in kaart gebracht  en met het Valtimo procesplatform geautomatiseerd. Hierdoor worden de aanvragen van ket kwaliteitskeurmerk in juiste banen geleid. Valtimo zorgt er voor dat de aanvragen door de juiste persoon wordt beoordeeld en dat pedicures automatisch notificaties ontvangen als ze opnieuw moeten worden getoetst. Daarnaast verzorgt Valtimo ook de registratie van kennisaanbieders en hun cursusaanbod.

Het resultaat

De geautomatiseerde processen zorgen dat alle betrokkenen, pedicures, kennisaanbieders en de medewerkers van ProVoet, eenvoudig, tijdig en volledig hun taken uitvoeren en niet belast worden met de complexiteit van het gehele kwaliteitsborgingsysteem. Door in te loggen bij ‘mijn-omgeving’ van ProVoet kunnen voetverzorgende pedicures direct het kwaliteitskenmerk aanvragen. Na een succesvolle aanvraag mogen de pedicures het kwaliteitskeurmerk voeren. Om hun kennis op peil te houden volgen de pedicures cursussen die door Valtimo worden geregistreerd. Valtimo zorgt ervoor dat de pedicure periodiek worden getoetst. Tevens controleert Valtimo of de pedicures nog steeds voldoen aan de eisen die vanuit het kwaliteitsregister worden gesteld.

Klantvoordelen

 • Eenvoudig aanvragen en onderhouden van het landelijk kwaliteitskeurmerk voor verzorgende pedicures
 • Eenvoudig, tijdig en volledig taken kunnen uitvoeren
 • Online registratie van kennisaanbieders en hun cursusaanbod

Valtimo zorgt ervoor dat de aanvragen door de juiste persoon wordt beoordeeld en dat pedicures automatisch notificaties ontvangen

Wil je meer weten?

[[[["field10","equal_to","1"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Naamyour full name
Bedrijfsnaamyour full name
Telefoonnummeryour full name
Berichtmore details
0 /

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Ritense privacy beleid.

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Beveiligde verbinding